Chính sách bảo mật website đánh giá so sánh

Chính sách bảo mật

Giới thiệu về Chính sách bảo mật của Chonchatluong.com mô tả thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

Cung cấp thông tin sản phẩm, các nhu cầu theo yêu cầu của khách hàng.

Gửi thông báo các chương trình, sản phẩm mới nhất của chúng tôi.

Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.

Đo lường và cải thiện các bài viết của chúng tôi.

2. Thông tin cá nhân được thu nhập như thế nào?

Khi đăng ký nhận bản tin, sẽ có form yêu cầu nhập thông tin liên lạc. Khi đã được thu thập thông tin cá nhân, bạn sẽ được chonchatluong.com cung cấp đầy đủ dịch vụ, những thông báo mới nhất, đầy đủ nhất của chonchatluong.com.

3. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

Khách hàng trực tiếp cung cấp: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ.

Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

4. Thời gian thông tin được lưu trữ

Thông tin được lưu trữ kể từ khi bạn bắt đầu là đăng ký nhận thông báo của chonchatluong.com cho đến khi thành viên hủy đăng ký.

5. ‘Cookie’ được sử dụng như thế nào

Chonchatluong.com không sử dụng Cookie để theo dõi. Bạn có thể tắt cookie tùy theo sự lựa chọn của mình. Nhưng khi cookie được tắt, rất nhiều tính năng sẽ bị vô hiệu hóa.

6. Cam kết thông tin

Chonchatluong.com không trao đổi, không bán, không chuyển giao thông tin của khách hàng cho bất kì bên thứ 3 nào khác.

7. Các chương trình liên kết

Chonchatluong.com có những chương trình liên kết với bên thứ 3 trên website với những sản phẩm, những dịch vụ khuyến mại của bên thứ 3. Các trang web từ bên thứ 3 tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng. Chính vì vậy, những trách nhiệm có trong nội dung trang web liên kết sẽ không phải là trách nhiệm của chonchatluong.com.

8. Quảng cáo của Google

Trên chonchatluong.com có thể sử dụng quảng cáo Google AdSense. Google chính là một nhà cung cấp thứ 3, dùng cookie để phục vụ cho việc quảng cáo. Trường hợp người dùng không muốn dùng cookie của Google có thể truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google để lựa chọn không tham gia.

Trên đây là những thông tin về chính sách bảo mật của chonchatluong.com, các bạn có thể tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật này.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>